Στοιχεία αφηγηματολογίας Ι

Στοιχεία αφηγηματολογίας Ι

Ευαγγελία Στάμου

2012

Συνοπτική θεωρία αφηγηματολογίας, γραμμένη με τρόπο εύληπτο και ιδιαίτερα παραστατικό. Η συνολική εργασία θίγει θέματα και ζητήματα που συντελούν στην ουσιαστικότερη προσέγγιση των αφηγηματικών κειμένων.

Είσοδος Μελών
E-mail
Password