Ερευνητικές εργασίες ΙΙ (οδηγός)

Ερευνητικές εργασίες ΙΙ (οδηγός)

Ν. Παρίσης – Γ. Κωτσάνης

2011

Το δεύτερο κεφάλαιο από το βιβλίο των Ν. Παρίση και Γ. Κωτσάνη με τον τίτλο “Ψηφιακές ερευνητικές εργασίες”, που κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μόνο μορφή εδώ και ένα χρόνο από τις ψηφιακές εκδόσεις της Φιλογνωσίας. Παρουσιάζονται όλες οι τεχνικές για την οργάνωση και των δεδομένων και των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από τον αχανή κόσμο του διαδικτύου.

Είσοδος Μελών
E-mail
Password