Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Oι παρόντες όροι αποτελούν, μαζί με τους Όρους Χρήσης, το πλαίσιο λειτουργίας του ιστολογίου μας. Σας παρακαλούμε να μην συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτό, σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιον από τους όρους των δύο.
Στη Φιλογνωσία (philognosia,gr), δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, παίρνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να αποφευχθεί η απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση τους.
Οι όροι προστασίας υπόκεινται σε τροποποίηση οποτεδήποτε, χωρίς υποχρέωση της Φιλογνωσίας να προβεί σε προγενέστερη ενημέρωσή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε το ιστολόγιό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ελέγχετε εάν συμφωνείτε με αυτούς.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Η Φιλογνωσία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων :
• Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστολογίου μας, όπως της διεύθυνσης  IP (IP address), γεωγραφική θέση / πόλη (geographical location), τύπος και έκδοση Φυλλομετρητή (browser type and version), λειτουργικό σύστημα (operating system), πηγή παραπομπής (referral source), χρόνος επίσκεψης (length of visit), επισκεψιμότητα (page views), στοιχεία πλοήγησης (navigation info).
• Πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας (log in)
• Πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε κατά την καταχώρηση σας σε λειτουργίες του ιστολογίου ( ενημερωτικά newsletters/e-mails)
• Ό,τι άλλες πληροφορίες επιλέξετε εσείς να μας γνωστοποιήσετε

Η Φιλογνωσία δίνει το δικαίωμα στα μέλη ή τους συνδρομητές της να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ένα e-mail από την ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή τους.

Πότε συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;
• Κατά την περιήγησή σας στη Φιλογνωσία
• Κατά τη χρήση από εσάς διαφόρων υπηρεσιών μας
• Κατά την εγγραφή σας στη Φιλογνωσία

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
• Για την καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του ιστολογίου μας
• Προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες και να σας παρέχουμε υλικό εξατομικευμένο και που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ανάγκες, ενδιαφέροντα και απαιτήσεις
• Προκειμένου να σας διευκολύνουμε στη περιήγηση σας και να κάνουμε τη χρήση της Φιλογνωσίας όσο το δυνατόν απλούστερη και πιο ευχάριστη
• Για να σας αποστέλλουμε e-mails σχετικά με συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητήσατε εσείς
• Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει, εφόσον έχετε προηγουμένως συμφωνήσει για την αποστολή του
• Για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες υπηρεσίες
• Για να μπορείτε να μας αποστέλλετε τις απορίες, τις προτάσεις, τα αιτήματα και τα παράπονά σας και να γινόμαστε καλύτεροι

Δεσμευόμαστε ότι:
• δεν θα αποκαλύψουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς direct marketing
• δεν θα προβούμε σε πώληση, ενοικίαση, δημοσίευση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων
Κοινοποίηση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει:
• Εάν το επιτάσσουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και προς τις αρμόδιες Αρχές (δικαστικές, αστυνομικές, διοικητικές)
• Εάν έχουμε τη δική σας ρητή συναίνεση για διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Για την προάσπιση και ενάσκηση των δικαιωμάτων της Φιλογνωσίας και των χρηστών-μελών της και την πρόληψη εγκλημάτων και βλαβών
• Προς τρίτα μέρη -νομικά ή φυσικά πρόσωπα- με τους οποίους συνεργαζόμαστε, σε περίπτωση που αυτή καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών σας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι τα τρίτα μέρη δεσμεύονται να χειριστούν τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο σύμφωνο με τους παρόντες όρους
Σε περίπτωση που η Φιλογνωσία συγχωνευθεί, πωληθεί ή άλλως μεταβιβαστεί εν όλω ή εν μέρει, δεσμευόμαστε για τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αυτής και για την προγενέστερη αυτής ενημέρωσή σας για το ενδεχόμενο τα προσωπικά σας δεδομένα να υπάγονται πλέον σε διαφορετική πολιτική προστασίας.

Σύνδεση με άλλους κόμβους
Η Φιλογνωσία περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) που παραπέμπουν σε άλλους κόμβους ή ιστολόγια. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι από τη στιγμή της εισόδου τους στους άλλους αυτούς κόμβους, επί των οποίων η Φιλογνωσία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, η Φιλογνωσία δεν είναι επιφορτισμένη και δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται οι χρήστες να εμπιστευθούν σε αυτά. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνα παρέχουν.

Cookies
Η Φιλογνωσία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Φιλογνωσίας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Φιλογνωσίας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή και για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Φιλογνωσίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Φιλογνωσίας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Η διαχείριση, επεξεργασία, αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, μελών ή συνδρομητών μας υπόκεινται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ήτοι τον Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Ν. 2774/1999 και τον Ν. 3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97), και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Αρμόδια δικαστήρια για διαφορά που ενδεχομένως ανακύψει από τη χρήση του ιστολογίου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Είσοδος Μελών
E-mail
Password